نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روابط ایران و ارمنستان با استفاده از چارچوب نظری واقع‌گرایی تدافعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-41

10.22059/jcep.2016.58572

بهرام امیر احمدیان؛ حبیب رضازاده؛ احمد جرفی


2. بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-80

10.22059/jcep.2014.51756

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده؛ سعیده حضرت‌پور


3. روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-98

الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده