نویسنده = سازمند، بهاره
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر گفتمان‎های هویتی روسیه بر نقش‌یابی اوراسیایی ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 95-113

10.22059/jcep.2019.268580.449806

بهاره سازمند؛ حسین صوراناری


2. تهدید روسیه و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی گرجستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-155

10.22059/jcep.2018.208512.449649

بهاره سازمند؛ عارف بیژن؛ مرتضی تقی پور