کلیدواژه‌ها = واگرایی
جنگ اوکراین و پیامدهای آن بر اتحادیۀ اروپا

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 223-246

10.22059/jcep.2024.365135.450167

حسین فتاحی اردکانی؛ سیدمحمود حسینی


بررسی عوامل منازعه و همکاری در منطقۀ ژئوپلیتیکی خزر (پتانسیل‌های همگرایی و واگرایی)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2014.51753

زهرا احمدی پور؛ زهرا حسینی سادات محله؛ محمدرضا میرزایی


روابط ایران و روسیه، همگرایی یا واگرایی؟

دوره 6، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2013.35147

علی اکبر جعفری؛ وحید ذوالفقاری