کلیدواژه‌ها = سیاست
الگویابی ساختار قدرت در بین کشورهای عضو اکو

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 339-359

10.22059/jcep.2019.240264.449723

ابراهیم رومینا؛ عبدالرحمن اسفندیاری


ژئوپلیتیک و موازنه قدرت در دریای خزر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-174

10.22059/jcep.2016.58578

یوسف مولایی؛ دیان جانباز