کلیدواژه‌ها = تاجیکستان
آسیب‌شناسی مدیریت خدمات فرهنگی در تاجیکستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 177-196

10.22059/jcep.2018.208706.449651

سراج‌الدین کامل‌اف؛ غلامرضا اسدی کرد


همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، مهر 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری