کلیدواژه‌ها = تاجیکستان
تعداد مقالات: 7
3. آسیب‌شناسی مدیریت خدمات فرهنگی در تاجیکستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-196

10.22059/jcep.2018.208706.449651

سراج‌الدین کامل‌اف؛ غلامرضا اسدی کرد


5. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری


6. همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری