کلیدواژه‌ها = ازبکستان
تعداد مقالات: 6
3. بحران آب در آسیای مرکزی: با تأکید بر مناقشه کشورهای منطقه بر سر مسئله آب

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2013.35146

بهرام امیراحمدیان؛ مهدی ناصری


4. بحران آب و نتایج زیست محیطی آن در آسیای مرکزی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-54

10.22059/jcep.2013.35148

محمد درخور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ علی میرهاشمی


5. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


6. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری