نویسنده = شیرازی، سیمین
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 133-150

10.22059/jcep.2016.58577

الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی


2. تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22059/jcep.2015.54966

اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی


3. موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 319-334

10.22059/jcep.2014.52982

الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی


5. روابط ایران و ارمنستان: فرصت‌ها و موانع

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1388

نورا... قیصری؛ مهناز گودرزی