کلیدواژه‌ها = روسیه
بررسی تأثیرهای شکل‌گیری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی بر روند مهاجرت نیروی کار از آسیای مرکزی به روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.354593.450127

طیبه واعظی


سیاست‌‌های روسیۀ تزاری در حوزۀ زنان و خانواده در آسیای مرکزی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-49

10.22059/jcep.2023.348886.450101

سیده فهیمه ابراهیمی؛ مهناز نوروزی


عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-51

10.22059/jcep.2022.259681.449987

علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد


روند قدرتمندی جهانی چین و سیاست موازنه ای روسیه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 257-279

10.22059/jcep.2022.323814.450004

جهانگیر کرمی؛ مریم کریم خانی


هویت ملی روسیه در دوران پساشوروی؛ تغییر یا تداوم هویتی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 175-200

10.22059/jcep.2022.331352.450032

علیرضا سلطانی؛ زهره خانمحمدی