کلیدواژه‌ها = سازه‌انگاری
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل دلیل‌ها و عامل‌های مادی و غیرمادی پیوسته‌سازی شبه‌جزیرۀ کریمه به فدراسیون روسیه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 253-275

10.22059/jcep.2020.285877.449853

علی موسائی؛ عنایت الله یزدانی؛ محمد علی بصیری


3. تقابل سازه‌انگارانۀ آمریکا و روسیه در اوکراین

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 231-248

10.22059/jcep.2016.60539

فرهاد دانش نیا؛ مهری مارابی


4. رهیافت‌های متعارض در سیاست خارجی روسیه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-267

10.22059/jcep.2016.60540

احمد رشیدی


5. تکوین‌بخشی واگرایانۀ ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 289-308

10.22059/jcep.2016.60542

احمد سلطانی نژاد؛ رحیم سلامت آذر؛ قاسم اصولی


6. تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-264

10.22059/jcep.2014.52977

رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی


7. فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری