دوره و شماره: مقاله‌های آماده انتشار
مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

جایگاه بندرچابهار و راه‌گذر شمال-جنوب درگسترش حمل‌ونقل و تعمیق همکاری ایران‌ و آسیای مرکزی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22059/jcep.2021.317262.449974

الهه کولایی؛ نبی الله امامی


بررسی تأثیرهای شکل‌گیری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی بر روند مهاجرت نیروی کار از آسیای مرکزی به روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.354593.450127

طیبه واعظی


تحلیل روایی بحران اوکراین؛ تقابل روایت‏ ها و پادروایت‏ ها

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.361309.450152

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید احمدی نژاد


نقش صادرات انرژی در گسترش روابط ترکمنستان و هند

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.356639.450137

فاطمه شایان