دوره و شماره: مقاله‌های آماده انتشار
مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

جایگاه بندرچابهار و راه‌گذر شمال-جنوب درگسترش حمل‌ونقل و تعمیق همکاری ایران‌ و آسیای مرکزی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22059/jcep.2021.317262.449974

الهه کولایی؛ نبی الله امامی


بررسی تأثیرهای شکل‌گیری اتحادیۀ اقتصادی اوراسیایی بر روند مهاجرت نیروی کار از آسیای مرکزی به روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.354593.450127

طیبه واعظی


تحلیل روایی بحران اوکراین؛ تقابل روایت‏ ها و پادروایت‏ ها

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.361309.450152

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید احمدی نژاد


نقش صادرات انرژی در گسترش روابط ترکمنستان و هند

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.356639.450137

فاطمه شایان


همگرایی فرهنگی و بازتعریف هویت مشترک در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

مقاله‌های آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.352964.450123

حسین رفیع؛ غلام‌عباس حسینی


جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.364944.450166

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ مریم بردبار مژدهی


تهدیدهای ناتو و سیاست موازنه‌سازی روسیه در قطب شمال

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22059/jcep.2023.359186.450145

رضا اختیاری امیری؛ جواد شفقت نیا آباد


تاثیر جنگ اوکراین بر نقش اتحادیۀ اروپا در رویارویی غرب با روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1402

10.22059/jcep.2024.352162.450116

مهدی هدایتی شهیدانی؛ صدیقه آذین


نقش و جایگاه احزاب در نظام سیاسی روسیه

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.358772.450144

خدایار براری؛ رقیه کرامتی نیا


بازاندیشی تاب‌آوری اقتصادی روسیه در برابر تحریم‌های غرب: الگو و درس‌هایی برای اقتصاد ایران

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.358211.450143

احسان رسولی نژاد؛ علی اخوان


هوشمندسازی راهبرد عمومی و خاورمیانه‌ای اتحادیه اروپا؛ ملاحظه‌هایی برای ایران

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.368838.450183

داوود آقایی؛ ریحانه رضایی


الگوی رفتاری ایران در برابر جنگ ‌اوکراین؛ از سیاست‌خارجی موازنه‌گرا تا سیاست‌خارجی متوازن

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.367746.450176

فاطمه سلیمانی پورلک


جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جدید هند: برداشت‌هایی برای ایران

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.341064.450067

مجید رضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی