نویسنده = ولی‌زاده، اکبر
تعداد مقالات: 4
2. واکاوی ریشه‌های تداوم در سیاست خارجی فدراسیون روسیه در دورۀ پوتین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 513-529

10.22059/jcep.2019.251881.449750

اکبر ولی‌زاده؛ شیوا علی‌زاده


4. تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22059/jcep.2015.54966

اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی