کلیدواژه‌ها = هویت
تحلیل سازه‌انگارانۀ چرخش در سیاست خارجی ایران در برابر بحران قره‌باغ (2020)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 225-246

10.22059/jcep.2022.318774.449983

مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ حسین معین آبادی بیدگلی؛ مهدیه دوست حسینی


تأثیر کنش‌های اجتماعی بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-297

10.22059/jcep.2020.280722.449840

مرتضی نورمحمدی؛ رامین آریان راد


مطالعۀ تطبیقی دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 219-234

10.22059/jcep.2019.225352.449690

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی


الگوهای دوستی و دشمنی و بحران‌ها در قفقاز جنوبی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-139

10.22059/jcep.2018.225771.449692

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی


تقابل سازه‌انگارانۀ آمریکا و روسیه در اوکراین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 231-248

10.22059/jcep.2016.60539

فرهاد دانش نیا؛ مهری مارابی