کلیدواژه‌ها = آسیای مرکزی
تأملی در منطق تکوین گفتمان ضد تروریسم روسیه پس از یازده سپتامبر

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.366764.450174

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ لیلا مروتی


دگرگونی جاده ابریشم و تغییرکارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در قرون جدید

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.369595.450184

سیده فهیمه ابراهیمی


جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جدید هند: برداشت‌هایی برای ایران

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 299-321

10.22059/jcep.2024.341064.450067

مجید رضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی


سیاست‌‌های روسیۀ تزاری در حوزۀ زنان و خانواده در آسیای مرکزی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-49

10.22059/jcep.2023.348886.450101

سیده فهیمه ابراهیمی؛ مهناز نوروزی


نقش سرمایۀ‌ اجتماعی در افزایش غرور ملی شهروندان قزاقستان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 319-343

10.22059/jcep.2023.335124.450043

سید مرتضی نوعی باغبان؛ زهرا صادقی نقدعلی


چین، هند و نظم منطقه‌ای در آسیای مرکزی: آزمونی برای مدیریت قدرت‌های بزرگ؟

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 205-228

10.22059/jcep.2022.345680.450083

سید احمد فاطمی نژاد؛ روح اله اسلامی شعبجره


ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-98

10.22059/jcep.2021.314577.449964

علی کاوه؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


بررسی مقایسه‌ای دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 445-464

10.22059/jcep.2020.290473.449873

محمدرضا دهشیری؛ سعید قربانی؛ حامد حکمت‌آرا


نقش آلمان در مدیریت بحران آب آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 2، مهر 1399، صفحه 569-593

10.22059/jcep.2020.294063.449884

خسرو کارخیران خوزانی؛ سعید وثوقی؛ شهروز ابراهیمی


دیپلماسی آب و اختلاف‌های آبی در منطقۀ آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 199-218

10.22059/jcep.2019.266226.449797

سید علی محمودی؛ حامد حکمت‌آرا


چارچوب حقوقی- اقتصادی کنترل بحران آب در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 381-397

10.22059/jcep.2019.214106.449662

عباسقلی عسگریان؛ مرتضی عباس‌زاده؛ مسعود غلامی سملی


تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 435-452

10.22059/jcep.2019.222769.449683

الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده