کلیدواژه‌ها = ترکمنستان
تعداد مقالات: 6
3. نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-125

الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


4. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری


6. همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری