کلیدواژه‌ها = پوتین
پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده‌ها و اصول

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 127-150

10.22059/jcep.2022.317269.449975

مجید روحی دهبنه؛ محمد حسین مرادی پارسا


بررسی سیاست خارجی روسیه بر اساس نظریۀ سیاست قدرت‌های بزرگ مرشایمر (2018-2012)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 57-73

10.22059/jcep.2019.272203.449816

الهام رسولی ثانی‌آبادی؛ سعید عطار؛ فاطمه فارسی


راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 377-394

10.22059/jcep.2016.60550

مسعود موسوی شفائی؛ محمد تقی بازگرد


تغییر رویکرد پوتین در سیاست خارجی نوین روسیه

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-17

10.22059/jcep.2016.58571

حیبب اله ابوالحسن شیرازی؛ قدرت اله بهبودی نژاد


جایگاه گازپروم در راهبرد انرژی روسیه

دوره 3، شماره 6، مهر 1389

عبدالله رمضان¬زاده؛ سید حمید حسینی