کلیدواژه‌ها = افغانستان
اقتصاد سیاسی طالبان(1996-2001)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 223-248

10.22059/jcep.2023.345868.450085

وحید سینائی؛ احمد ارشاد خطیبی


تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-120

10.22059/jcep.2014.51758

وحید سینائی؛ علی صادق اکبری