کلیدواژه‌ها = افغانستان
تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-120

10.22059/jcep.2014.51758

وحید سینائی؛ علی صادق اکبری