مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

چکیده های انگلیسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14


تحلیل مقایسه‌ای الگوی رقابت ایالات ‌متحد و فدراسیون روسیه در اوراسیای مرکزی (2020-2000)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-25

10.22059/jcep.2021.304618.449935

سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی؛ قاسم رحیمی چسلی


علل تغییر در رویکرد روسیه در برابر جنگ اول و دوم قره‌باغ کوهستانی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2023.361283.450151

اکبر ولی زاده؛ فاطمه عرفانی


تأملی در منطق تکوین گفتمان ضد تروریسم روسیه پس از یازده سپتامبر

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.366764.450174

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ لیلا مروتی


دگرگونی جاده ابریشم و تغییرکارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در قرون جدید

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22059/jcep.2024.369595.450184

سیده فهیمه ابراهیمی


عوامل مؤثر بر تصمیم‌سازی روسیه نسبت به اسرائیل

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 27-51

10.22059/jcep.2022.259681.449987

علی اکبر جعفری؛ جواد شفقت نیا آباد


تهدیدهای ناتو و سیاست موازنه‌سازی روسیه در قطب شمال

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 27-50

10.22059/jcep.2023.359186.450145

رضا اختیاری امیری؛ جواد شفقت نیا آباد