کلیدواژه‌ها = گرجستان
تهدید روسیه و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی گرجستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 141-155

10.22059/jcep.2018.208512.449649

بهاره سازمند؛ عارف بیژن؛ مرتضی تقی پور


نقش خاندان باگراتیان گرجستان در تثبیت قدرت شاه صفی (1038-1052ق)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 395-410

10.22059/jcep.2016.60551

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور


فهم روابط ایران و گرجستان از زمان اعلام استقلال بر اساس نظریه‌های روابط بین الملل

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 1-20

10.22059/jcep.2012.25025

بهرام امیراحمدیان؛ حسن عسکری


منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی


جنگ روسیه و گرجستان: ‌زمینه‌ها و محرک‌های اثرگذار

دوره 4، شماره 9، آبان 1390، صفحه 39-58

نوذر شفیعی؛ مسعود رضایی


گرجستان: از انقلاب رز تا جنگ با روسیه

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی


گرجستان در چشم‌انداز سیاست همسایگی اتحادیه اروپا

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

محمدعلی حیدری؛ حمید رهنورد