کلیدواژه‌ها = اوکراین
تعداد مقالات: 8
1. ممنوعیت پیوسته‌سازی سرزمینی و نظریۀ جدایی چاره‌ساز در بحران کریمه

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 47-70

10.22059/jcep.2019.286616.449862

روح الله رهامی؛ محمد علی بهمنی قاجار


3. مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش


4. سیاست خاورمیانه ای روسیه از 2015-2011 (با تأکید بر کشورهای عربی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 341-358

10.22059/jcep.2018.204648.449644

داوود کیانی؛ زهره خان‌محمدی


5. بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 205-220

10.22059/jcep.2017.62908

الهه کولایی؛ محمد صداقت


6. تقابل سازه‌انگارانۀ آمریکا و روسیه در اوکراین

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 231-248

10.22059/jcep.2016.60539

فرهاد دانش نیا؛ مهری مارابی


7. تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22059/jcep.2015.54966

اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی


8. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی