کلیدواژه‌ها = ایران
جایگاه بندرچابهار و راه‌گذر شمال-جنوب درگسترش حمل‌ونقل و تعمیق همکاری ایران‌ و آسیای مرکزی

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1402

10.22059/jcep.2021.317262.449974

الهه کولایی؛ نبی الله امامی


جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.22059/jcep.2023.364944.450166

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ مریم بردبار مژدهی


جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی جدید هند: برداشت‌هایی برای ایران

مقاله‌های آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22059/jcep.2024.341064.450067

مجید رضا مومنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی


آیین وطن آبی ترکیه و پیامدهای آن برای ایران

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 125-147

10.22059/jcep.2023.354528.450125

آرش رئیسی نژاد؛ محمد هادی خان محمدی


تأملی در سیاست نوعثمانی‌گری ترکیه و دشواری‌های آن برای ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 363-387

10.22059/jcep.2023.344663.450079

احمد نقیب‌زاده؛ نوذر خلیل‌طهماسبی


جایگاه قفقاز جنوبی در منطقه گرایی سیاست خارجی ایران

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 305-281

10.22059/jcep.2022.345811.450084

ولی گل محمدی؛ حمیدرضا عزیزی