مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

تأثیرهای ابتکار یک کمربند و یک راه بر اقتصاد سیاسی غرب آسیا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 47-74

10.22059/jcep.2021.325132.450009

رضا عزیزی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محسن شریعتی نیا


نقش و جایگاه احزاب در نظام سیاسی روسیه

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 51-74

10.22059/jcep.2024.358772.450144

خدایار براری؛ رقیه کرامتی نیا


ابتکار راه ابریشم و هژمونی چین در آسیای مرکزی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 75-98

10.22059/jcep.2021.314577.449964

علی کاوه؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


مدل منطقه‌گرایی سازمان همکاری شانگهای

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 101-126

10.22059/jcep.2022.342405.450069

آرش رئیسی نژاد؛ نسیم برنجی


جهت‌گیری‌ها و فعالیت‌های روسیه، ایران و عربستان در جنگ یمن

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 101-123

10.22059/jcep.2023.364944.450166

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ مریم بردبار مژدهی


پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده‌ها و اصول

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 127-150

10.22059/jcep.2022.317269.449975

مجید روحی دهبنه؛ محمد حسین مرادی پارسا


عوامل مؤثر بر سیاست دولت روسیه در برابر جریان‌های اسلامی روسی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 151-175

10.22059/jcep.2022.339009.450062

امیر محمد حاجی یوسفی؛ سمیه پسندیده