راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 309-324

10.22059/jcep.2016.60544

رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی


آسیب‌شناسی وضعیت زن و خانواده در روسیۀ معاصر

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 311-323

10.22059/jcep.2015.56854

زهرا محمدی؛ مهشید جمالی


مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش


چکیده های انگلیسی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-8


تحلیل موضوع‌های امنیتی قفقاز جنوبی بر اساس نظریۀ امنیتی مکتب کپنهاگ

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 175-194

10.22059/jcep.2014.51762

سعید وثوقی؛ سعیده مرادی فر؛ عسگر صفری


روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 325-340

10.22059/jcep.2016.60545

سید احمد فاطمی نژاد؛ محمدرضا هاشمی


نواوراسیاگرایی و سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران

دوره 12، شماره 2، مهر 1398، صفحه 419-434

10.22059/jcep.2019.264730.449789

مرتضی علویان؛ لیلا حسن نیا رمی


تحلیل ائتلاف ایران و روسیه در پرتو بحران سوریه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 153-170

10.22059/jcep.2017.62905

سیدشمس ادین صادقی؛ سمیرا مرادی


آسیب‌شناسی مدیریت خدمات فرهنگی در تاجیکستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 177-196

10.22059/jcep.2018.208706.449651

سراج‌الدین کامل‌اف؛ غلامرضا اسدی کرد


بررسی و شناسایی دستور کار آیندۀ‌‌ دیپلماسی زیست‌محیطی ایران در دریای خزر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 209-232

10.22059/jcep.2019.285413.449850

ابوذر فتاحی زاده؛ جاسب نیکفر؛ رضیه محمدیان مالشیخ