مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در اکو

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

بهرام مستقیمی؛ حمیدرضا قوام ملکی


ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 117-133

10.22059/jcep.2017.62903

محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی


تهدید روسیه و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی گرجستان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 141-155

10.22059/jcep.2018.208512.449649

بهاره سازمند؛ عارف بیژن؛ مرتضی تقی پور


تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 149-171

10.22059/jcep.2015.54966

اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی


ژئوپلیتیک و موازنه قدرت در دریای خزر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-174

10.22059/jcep.2016.58578

یوسف مولایی؛ دیان جانباز


تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیۀ اروپا به روسیه

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 161-174

10.22059/jcep.2014.51761

جهانگیر کرمی؛ مریم صارمی فرد؛ صالح بلوکی


راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 309-324

10.22059/jcep.2016.60544

رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی


آسیب‌شناسی وضعیت زن و خانواده در روسیۀ معاصر

دوره 8، شماره 2، مهر 1394، صفحه 311-323

10.22059/jcep.2015.56854

زهرا محمدی؛ مهشید جمالی


مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش


چکیده های انگلیسی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-8


تحلیل موضوع‌های امنیتی قفقاز جنوبی بر اساس نظریۀ امنیتی مکتب کپنهاگ

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 175-194

10.22059/jcep.2014.51762

سعید وثوقی؛ سعیده مرادی فر؛ عسگر صفری


اقتصاد سیاسی طالبان(1996-2001)

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 223-248

10.22059/jcep.2023.345868.450085

وحید سینائی؛ احمد ارشاد خطیبی