تأثیر کنش‌های اجتماعی بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-297

10.22059/jcep.2020.280722.449840

مرتضی نورمحمدی؛ رامین آریان راد


نقش خاندان باگراتیان گرجستان در تثبیت قدرت شاه صفی (1038-1052ق)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 395-410

10.22059/jcep.2016.60551

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور


چکیده های انگلیسی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-14


تحلیل مقایسه‌ای الگوی رقابت ایالات ‌متحد و فدراسیون روسیه در اوراسیای مرکزی (2020-2000)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-25

10.22059/jcep.2021.304618.449935

سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی؛ قاسم رحیمی چسلی