مقاله‌های آماده انتشار: همه پذیرفته شده اصلاح شده برای چاپ

مطالعۀ تطبیقی دیپلماسی رسانه‌ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 219-234

10.22059/jcep.2019.225352.449690

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی


راهبرد گسترش نفوذ در سیاست خارجی پوتین

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 377-394

10.22059/jcep.2016.60550

مسعود موسوی شفائی؛ محمد تقی بازگرد


دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 433-448

10.22059/jcep.2018.207347.449647

سیدحسن میرفخرائی؛ مجید فیروزمندی بندپی


بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 205-220

10.22059/jcep.2017.62908

الهه کولایی؛ محمد صداقت


منابع آبی مشترک در حوضۀ کورا - ارس؛ پیشران صلح در قفقاز جنوبی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 231-246

10.22059/jcep.2018.254467.449754

فریده محمدعلی‌پور؛ حامد طالبیان


تأثیر کنش‌های اجتماعی بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 277-297

10.22059/jcep.2020.280722.449840

مرتضی نورمحمدی؛ رامین آریان راد


نقش سرمایۀ‌ اجتماعی در افزایش غرور ملی شهروندان قزاقستان

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 319-343

10.22059/jcep.2023.335124.450043

سید مرتضی نوعی باغبان؛ زهرا صادقی نقدعلی


نقش خاندان باگراتیان گرجستان در تثبیت قدرت شاه صفی (1038-1052ق)

دوره 9، شماره 2، مهر 1395، صفحه 395-410

10.22059/jcep.2016.60551

محمود مهمان نواز؛ کشواد سیاهپور