کلیدواژه‌ها = جمهوری آذربایجان
تعداد مقالات: 12
2. تحلیل منافع روسیه در منطقۀ قفقاز (مطالعۀ موردی: بحران قره‌باغ)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 265-282

10.22059/jcep.2019.234286.449709

شهروز ابراهیمی؛ مصطفی خیری


4. تکوین‌بخشی واگرایانۀ ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 289-308

10.22059/jcep.2016.60542

احمد سلطانی نژاد؛ رحیم سلامت آذر؛ قاسم اصولی


5. نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 341-360

10.22059/jcep.2016.60547

محمد رضا مجیدی؛ حسین صوراناری


6. تحلیل روابط ایران و ارمنستان با استفاده از چارچوب نظری واقع‌گرایی تدافعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-41

10.22059/jcep.2016.58572

بهرام امیر احمدیان؛ حبیب رضازاده؛ احمد جرفی


7. عملکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناقشة قره‌باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-106

10.22059/jcep.2015.54963

حسین معین آبادی؛ صیاد صدری علی بابالو


8. تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-264

10.22059/jcep.2014.52977

رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی


10. منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی سازمان منطقه‌ای گوام

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

10.22059/jcep.2012.25026

زهرا پیشگاهی فرد؛ حجت مهکویی


11. ایران و کشورهای قفقاز جنوبی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-136

10.22059/jcep.2012.25031

فرهاد عطایی


12. چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1389

ام البنین چابکی