کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 18
1. سیاست خارجی ترکیه در اوراسیای مرکزی؛ رویکرد دیپلماسی انرژی در ابعاد منطقه‌ای (2014-2002)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-100

10.22059/jcep.2018.210941.449656

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مرتضی شکری؛ علی اسمعیلی اردکانی


3. ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-133

10.22059/jcep.2017.62903

محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی


4. زمینه‌های واگرایی در روابط ترکیه و ارمنستان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22059/jcep.2017.62898

محمد علی بصیری؛ مصطفی خیری


5. تکوین‌بخشی واگرایانۀ ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 289-308

10.22059/jcep.2016.60542

احمد سلطانی نژاد؛ رحیم سلامت آذر؛ قاسم اصولی


6. اقتصاد عاملی برای «دگرگونی منازعۀ» ترکیه و ارمنستان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 361-376

10.22059/jcep.2016.60548

محمد ملک محمدی؛ افسانه شیرانی


7. سیاست امنیت انرژی ترکیه و نقش آن در انتقال انرژی به اروپا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-93

10.22059/jcep.2016.58574

ماندانا تیشه یار؛ میلاد گرجی


9. سیاست خارجی توسعه‌گرای ترکیه در دورۀ حزب عدالت و توسعه: مورد قفقاز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 375-393

10.22059/jcep.2014.52985

احمد موثقی؛ شیوا علی زاده


10. بررسی تأثیرهای ژئوپلیتیکی روابط ترکیه و اسراییل بر منافع ایران در حوزة خزر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 195-218

10.22059/jcep.2014.52972

شهروز ابراهیمی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه


11. بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-80

10.22059/jcep.2014.51756

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده؛ سعیده حضرت‌پور


12. حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-60

10.22059/jcep.2014.36770

احمد ساعی؛ مرتضی محمدزاده


13. نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-60

10.22059/jcep.2012.25027

امیرمحمد حاج‌یوسفی؛ فاطمه شهریار؛ امیرحسین الهامی


14. موانع همگرایی ایران و ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-98

10.22059/jcep.2012.25029

حسین رفیع؛ اسماعیل مظلومی


15. همکاری‌های روسیه و ترکیه: هدف‌ها، گستره‌ و چشم‌اندازها

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 59-78

جهانگیر کرمی؛ زینب نجفی


16. ترکیه، پان‏ترکیسم و آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

حمید احمدی


18. گزارش بزرگداشت روز اکو (سازمان همکاری اقتصادی)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

فرشته مشهدی رفیع