تعداد مقالات: 285
51. تحلیل روابط ایران و ارمنستان با استفاده از چارچوب نظری واقع‌گرایی تدافعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-41

10.22059/jcep.2016.58572

بهرام امیر احمدیان؛ حبیب رضازاده؛ احمد جرفی


53. سیاست خارجی عمل‏گرایانۀ ایران در قفقاز جنوبی در فضای پسابرجام

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-38

10.22059/jcep.2018.227961.449695

ماندانا تیشه یار؛ سمیه بهرامی


55. جنگ روسیه و گرجستان: ‌زمینه‌ها و محرک‌های اثرگذار

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-58

نوذر شفیعی؛ مسعود رضایی


56. نخبگان و همگرایی منطقه‌ای در سازمان همکاری اقتصادی(اکو)

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-60

10.22059/jcep.2012.25027

امیرمحمد حاج‌یوسفی؛ فاطمه شهریار؛ امیرحسین الهامی


57. بحران آب و نتایج زیست محیطی آن در آسیای مرکزی

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-54

10.22059/jcep.2013.35148

محمد درخور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ علی میرهاشمی


58. حزب عدالت و توسعه و هژمونی کمالیسم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-60

10.22059/jcep.2014.36770

احمد ساعی؛ مرتضی محمدزاده


62. تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای مناسب مدیریت حوزۀ ژئوپلیتیک خزر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 193-212

10.22059/jcep.2016.60536

زهرا پیشگاهی فرد؛ شهریار نصرتی؛ شهناز بازدار


63. تبیین روابط ایران و جمهوری آذربایجان با رویکرد سازه انگاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-264

10.22059/jcep.2014.52977

رسول افضلی؛ سیدمحمد سیدی اصل؛ ابوالقاسم محمودی


65. عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 283-303

10.22059/jcep.2019.214201.449663

محسن اسلامی؛ وحید حسین‌زاده


69. ترکیه، پان‏ترکیسم و آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

حمید احمدی


70. توسعه اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی؛ یک مقایسه آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

داود رضائی اسکندری


71. نگاه ایرانی به سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

مجتبی دمیر چی لو


72. حمل و نقل و ترانزیت در آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

بهرام امیراحمدیان


73. زمینه‌های واگرایی در روابط ترکیه و ارمنستان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22059/jcep.2017.62898

محمد علی بصیری؛ مصطفی خیری


74. بررسی و مقایسۀ نقش شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در گرایش به‌‌‌سوی اسلام تندرو در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-56

10.22059/jcep.2019.263052.449784

محسن دیانت؛ مجتبی عباسی قادی؛ محمد فرهادی