تعداد مقالات: 285
177. تکوین‌بخشی واگرایانۀ ترکیه در روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 289-308

10.22059/jcep.2016.60542

احمد سلطانی نژاد؛ رحیم سلامت آذر؛ قاسم اصولی


178. سیاست خاورمیانه ای روسیه از 2015-2011 (با تأکید بر کشورهای عربی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 341-358

10.22059/jcep.2018.204648.449644

داوود کیانی؛ زهره خان‌محمدی


179. سیاست جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة اروپا در قفقاز جنوبی: تقابل‌گرایی یا همکاری‌جویی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 355-374

10.22059/jcep.2014.52984

مسعود مطلبی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسین‌علی توتی


180. چارچوب حقوقی- اقتصادی کنترل بحران آب در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 381-397

10.22059/jcep.2019.214106.449662

عباسقلی عسگریان؛ مرتضی عباس‌زاده؛ مسعود غلامی سملی


181. انگیزه‌های همکاری امنیتی ایران و روسیه در آسیای مرکزی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 381-389

10.22059/jcep.2019.286061.449857

حمیدرضا عزیزی؛ حمیدرضا حمیدفر


182. ایران، کانون چند زیرسیستم منطقه‏ای

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

احمد نقیب زاده


183. همکاری در بخش مبادلات الکتریسیته بین ایران و کشورهای منطقه آسیای مرکزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1389

Saeede Vosughi؛ تاج¬محمد شاه‌منصوری؛ افشین شامیری


184. جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1387

ابراهیم متقی؛ مریم همت خواه


185. امکان‌سنجی شکل‌گیری سامانه منطقه‌ای در اکو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

بهرام مستقیمی؛ حمیدرضا قوام ملکی


186. ژئوپلیتیک انرژی، روسیه و دیپلماسی خط لولۀ ترکیه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 117-133

10.22059/jcep.2017.62903

محمد علی شیرخانی؛ مجید محمد شریفی


187. تحلیل قدرت هوشمند ایران در افغانستان پس از تهاجم آمریکا به این کشور

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-155

10.22059/jcep.2019.132667.449605

هادی طلوعی؛ محمد شفیعی فر


188. تهدید روسیه و تأثیر آن بر سیاست‌های امنیتی گرجستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-155

10.22059/jcep.2018.208512.449649

بهاره سازمند؛ عارف بیژن؛ مرتضی تقی پور


189. تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 149-171

10.22059/jcep.2015.54966

اکبر ولی زاده؛ سیمین شیرازی؛ حمیدرضا عزیزی


190. ژئوپلیتیک و موازنه قدرت در دریای خزر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-174

10.22059/jcep.2016.58578

یوسف مولایی؛ دیان جانباز


191. تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیۀ اروپا به روسیه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 161-174

10.22059/jcep.2014.51761

جهانگیر کرمی؛ مریم صارمی فرد؛ صالح بلوکی


192. راهبرد روسیه در بحران سوریه (2014- 2011)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 309-324

10.22059/jcep.2016.60544

رضا سیمبر؛ علی اصغر ستوده؛ علی اسمعیلی


193. آسیب‌شناسی وضعیت زن و خانواده در روسیۀ معاصر

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 311-323

10.22059/jcep.2015.56854

زهرا محمدی؛ مهشید جمالی


194. مدیریت بحران فدراسیون روسیه در مسئلۀ اوکراین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 359-376

10.22059/jcep.2018.207918.449648

محمدرضا مجیدی؛ محمدجواد فتحی؛ محمدتقی جهانبخش


195. سیاست خارجی توسعه‌گرای ترکیه در دورۀ حزب عدالت و توسعه: مورد قفقاز

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 375-393

10.22059/jcep.2014.52985

احمد موثقی؛ شیوا علی زاده


198. گزارش بزرگداشت روز اکو (سازمان همکاری اقتصادی)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1389

فرشته مشهدی رفیع


200. چکیده های انگلیسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-8

10.22059/jcep.2015.55175